Saturday, 26 February 2011

GPS устройство ще шпионира нередовните ученици

Американско училище ще прибегне до услугите на Global Positioning System (GPS) технологията, за да следи и обуздае непослушните ученици – най-вече тези, които системно бягат от час и пропускат занятията си. Става въпрос за Anaheim гимназията в щата Калифорния. Училищното настоятелство там започна шестседмична програма, работеща на базата на GPS технологията. Около седем осми от учениците на Anaheim гимназията имат над четири неизвинени отсъствия. Всички тези възпитаници на гимназията, а и бъдещите провинили се в периода на следващите два месеца, ще трябва да вървят навсякъде с GPS устройство, което да следи къде ходят, какво правят и с какво запълват времето си, докато не се учат нови знания в класните стаи.

GPS устройството на нередовните ученици всяка сутрин ще им напомня, че са длъжни да отидат на училище. Нещо повече – когато те не са в сградата на гимназията, а трябва да са там – ще се задейства писукаща аларма, която да изиграе ролята на мъмрещия учител или директор. Програмата бе приета добре както от родителите, така и от учениците.

В същото време следенето на бягащите от час ученици чрез GPS устройства никак не излиза евтино за училищното настоятелство. Шестседмичната програма ще струва на Anaheim гимназията над 18 хиляди щатски долара. За всеки нередовен ученик се отделят по около 400 долара за проследяващо GPS устройство.

На училищното настоятелство бе отправено предложение вместо учениците да носят GPS устройство, такова да им бъде прилепено по начин, по който да не могат лесно да се отърват от него. Учителите обясниха, че подобен метод е недопустим, тъй като в крайна сметка нередовните гимназисти не са престъпници, за да им е необходима някаква гривна за крака или ръката с чип. В случая им е необходима просто малко дисциплина. Най-вероятно шестседмичната програма за контрол на присъствието в Anaheim гимназията ще сплаши учениците и те ще си научат най-накрая урока.

No comments:

Post a comment

Share This Post