Sunday, 20 March 2011

Повишаване на употребата на алтернативна енергия до 2020 година

Преди броени дни изследователската фирма Clean Edge завърши поредното си проучване. Този път експертите й спряха погледите си върху развитието на алтернативната енергия. Изследванията и анализът на Clean Edge доведе до изготвяне на прогноза, според която в близките десет години употребата на енергия от източници като вятър, слънце и биогорива ще се удвои. В доклада на фирмата, озаглавен „Clean Energy Trends 2011” и състоящ се от двадесет и две страници, те посочват 2020 година, като годината, в която ще се утвърди тенденцията за утвърждаване и предпочитане на алтернативната енергия.

Данните в същия този доклад на изследователите от Clean Edge оценяват глобалния пазар на биогорива на стойност 56,4 милиарда щатски долара за изминалата 2010 година. Според очакванията на фирмата тези показатели ще достигнат размерите на 112,8 милиард долара за 2020 година.

Изследователите разглеждат и глобалните вятърни източници на енергия. Данните на Clean Edge сочат, че тази пазарна ниша акумулира 60,5 милиарда щатски долара за 2010 година, а прогнозите за този сектор отчитат увеличение на приходите, които ще достигнат до приблизително 130 милиарда долара през 2020 година.

В същото време екипът на изследователската фирма Clean Edge не пренебрегват и слънцето като алтернативен източник на енергия. Според изчисленията, отразени в доклада, приходите от този метод за получаване на енергия наброяват приблизително 70 милиарда щатски долара. След десет години тези приходи почти ще се удвоят и ще достигнат до около 120 милиарда долара годишно.

Нещо повече докладът на изследователската фирма Clean Edge разглежда развитието и на други сектори, пряко свързани с екологични продукти и алтернативни източници на енергия. Така например, сред изнесените данни попада и информация за хибридните моторни превозни средства. Компанията твърди, че развитието на този сектор вече се забелязва не само в САЩ, но и в по-развитите страни на Европа и Азия.

No comments:

Post a Comment

Share This Post